Ph.d.

Ph.d.

Ph.d.-programmet er en international anerkendt forskeruddannelse og en uafhængig overbygning til kandidatuddannelsen. Uddannelsen kvalificerer den studerende til at varetage forsknings-, udviklings og undervisningsopgaver på internationalt niveau i både den private og offentlige sektor.

Ph.d.-uddannelsen indeholder:

  • et forskningsprojekt i form af en afhandling afsluttet med et offentligt forsvar
  • et kursus på minimum et halvt årsværk (30 ECTS)
  • et ophold ved en anden institution (typisk i udlandet)
  • deltagelse i seminarer og konferencer

Den er normeret til 180 ECTS svarende til tre års fuldtidsstudier.

Designskolen Koldings forskningsskole

Ph.d.-uddannelsen ved Designskolen Kolding er et individuelt program, men tilknyttet skolens profil med designforskning med fokus på eksperimenter. Den studerende immatrikuleres på Designskolen Kolding, som har det faglige ansvar for de ph.d.-studerendes individuelle uddannelser og deres vejledning. Formelt set hører de ph.d.-studerende under Aarhus Arkitektskole, da Designskolen Kolding pt. ikke er godkendt til at uddanne ph.d.’ere. Det betyder, at den ph.d.-studerende sammen med sin hovedvejleder skal indsende en statusrapport til Aarhus Arkitektskoles uddannelsesudvalg hvert halve år.

Designskolen Kolding følger bekendtgørelsen for ph.d.-programmet ved Aarhus Arkitektskole. Bekendtgørelsen kan findes her.

Adgangskrav

For at kunne ansøge om at blive optaget på ph.d.-uddannelsen skal man have en kandidatuddannelse eller tilsvarende baseret på fem års studier (bacheloruddannelse samt en to-årig overbygning på kandidatniveau, i alt 300 ECTS). I ansøgningen skal den studerende præsentere et projekt, der kan vurderes til at være relevant og på tilstrækkelig højt niveau til at kvalificeres som et forskningsprojekt af et fagudvalg. Projektet skal være inden for skolens fagområder for at skolen kan tilbyde vejledning. Fagudvalgets anbefaling baseres på en generel vurdering af ansøgerens kvalifikationer. Der lægges især vægt på projektbeskrivelsen, karakter og om den studerende har vist særlige evner til at skrive store videnskabelige afhandlinger, fx et kandidatspeciale.

Finansiering

Der er forskellige muligheder for finansiering af ph.d.-uddannelsen: fuldt finansieret, legater, erhvervs-ph.d. eller som privatist. Ofte skal man selv være med til at finde samfinansiering inden for vores strategiske forskningsområder.

En erhvervs-ph.d. finansieres af en virksomhed og immatrikuleres på samme vilkår som andre ph.d.- studerende og skal derfor opfylde de samme krav, men er ansat hos det firma, der finansierer projektet. For at lære mere om erhvervs-ph.d., se denne hjemmeside: www.erhvervsphd.dk.

Det er muligt selv at finansiere sin ph.d. på Designskolen Kolding, men tillades dog kun i sjældne tilfælde, da det dels er et meget dyrt arrangement og derudover er svært at færdiggøre et forskningsprojekt, samtidig med man har andre arbejdsforpligtelser.

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) finansierer også ph.d.-stipendier for offentlige forskningsinstitutioner end universiteterne. Her har Designskolen Kolding mulighed for at søge tre stipendiater. Ansøgningsfrist er 1. maj og 1. november.

Studie- og arbejdsmiljø for den ph.d.-studerende

I forbindelse med ansættelsen som ph.d.-studerende bliver man tilknyttet det faglige og sociale miljø på skolen på samme vilkår som de fastansatte forskere. Det betyder, at man har adgang til skolens faciliteter og faglig sparring med skolens forskere foruden den tilknyttede vejleder. Det betyder dog også, at man skal bidrage til udviklingen af det faglige miljø både i forbindelse med forskning og uddannelse. De ph.d.-studerende har repræsentanter i de faglige organer, ligesom der er etableret en ph.d.-klub. Der stilles store krav til den ph.d.-studerendes selvstændighed og arbejdsdisciplin samt evne til at give og modtage kritik, idet faglig kritik og dialog er kerneelementer i den videnskabelige proces. Skolens faciliteter inkluderer kontorplads, adgang til computer og telefon, sekretærbistand, mulighed for udveksling og deltagelse i konferencer, både nationalt og internationalt.