Studerende
i Kolding

Design By Kolding

Kolding er en designby. Og ikke kun af navn. Kolding er en kommune, som virkelig vil design. Med mottoet ”Vi designer livet” sætter byen bogstavelig talt design på landkortet – med Designskolen Kolding i centrum.

Byen er kendt for sin dramatiske historie, sin smukke natur, sit rige og varierede kulturliv, samt sin kraftige erhvervsvækst.

Søger du kultur, kunst og oplevelser, så besøg fx Museet på Koldinghus, Trapholt, Mungo Park Kolding og Godset. Og hvis du foretrækker landlige omgivelser, ligger byen i ét af de mest naturskønne områder - tæt på vand, skov og strand og med mulighed for sport og andre aktiviteter.

Kolding Kommune har mere end 87.000 indbyggere og ligger geografisk centralt i forhold til resten af Danmark og Europa. Kolding er både universitetsby og erhvervsby, og transport til og fra byen klares med nem adgang til motorvej, bus og tog. Og Billund Lufthavn ligger kun en halv times kørsel fra Kolding.

Kolding som studieby

Kolding er en rigtig studieby med mange unge studerende og masser af studieliv. Der findes en række uddannelsesinstitutioner med andre studerende som dig i Kolding: Syddansk Universitet, University College Syd og IBA (International Business Academy). Du kan læse mere på www.studiebykolding.dk, som er en samlet portal for byens studerende.

Derudover findes der også et væld af anden undervisning, du kan deltage i, blandt andet gennem oplysningsforbund, sprogskoler og Folkeuniversitetet.

Bo i Kolding

Mange vælger Kolding som deres studieby, og der er mange uddannelser at vælge imellem. Det er relativt let at få tag over hovedet, idet byen råder over ca. 800 ungdomsboliger, som er placeret centralt i forhold til uddannelsesinstitutionerne, og så er der en masse kulturtilbud og et aktivt studiemiljø. Kolding Kommune forventer at ungdomsboligbestanden udvides med ca. 80 i henholdsvis 2015 og 2016.

De Studerendes Råd

DSR er en studenterforening, der arbejder for at skabe de bedste forhold for studerende på Designskolen Kolding. "De bedste forhold for studerende" kan betyde mange forskellige ting, og det er lige præcis, hvad rådet laver. De beskæftiger sig med alt fra uddannelsespolitik på nationalt niveau til bedre forhold på værkstederne.

Alle bestyrrelsesmedlemmerne i DSR er studerende på skolen, og hvert hold har en repræsentant i foreningen. Hvis du har en god idé, noget du savner, eller noget du er utilfreds med, kan du kontakte DSR. Du kan enten kontakte din klasserepræsentant eller hhv. formanden eller næstformanden i DSR.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet har i 2017 og 2018 udbetalt  kr. 12.516 kr. som er overført til De Studerende Råds konto. I 2019 udgør beløbet 12.405,44 kr. 

Studienævnet

Studienævnet er det organ, der sammen med uddannelseslederen og studieadministrationen drøfter og aftaler de formelle rammer for uddannelsernes indhold, planlægning og gennemførelse. Det er Studienævnet, der fører tilsyn med undervisningens faglige niveau og bidrager til at kvalitetssikre og kvalitetsudvikling uddannelserne og undervisningen, herunder:

 • træffer afgørelser ved ansøgninger om merit og om dispensation
 • afgiver anbefalinger til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelse og undervisning
 • afgiver udtalelser vedr. opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
 • godkender forslag til studieordning og ændringer heri
 • godkender nye og væsentligt reviderede fagbeskrivelser
 • bidrager til at sikre og udvikle studiemiljøet
 • bidrager til at kvalificere undervisningens tilrettelæggelse

Studienævnet består af fire repræsentanter for Designskolen Koldings videnskabelige personale og fire repræsentanter for de studerende; otte medlemmer i alt. Medlemmerne vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og studerende. Videnskabeligt personale vælges for to år. Hvert år er to af de fire repræsentanter for de studerende på valg. En medarbejder fra studieadministrationen er sekretær for Studienævnet. Chef for optag, faciliteter og karrierestart samt studiechef deltager med faglig bistand uden stemmeret.

Studienævnet har tre møder per semester. Møderne fastlægges for et studieår ad gangen.

Ansøgninger til Studienævnet skal være Studieadministrationen i hænde en uge før mødets afholdelse.

Evalueringer

Feedback fra studerende er helt afgørende for, at vi kan udvikle kvaliteten af vores uddannelser. Derfor foretager vi løbende evalueringer.

De evalueringer, man som studerende og nyuddannet designer møder, er:

 • Kursusevalueringer
 • Studiestartevaluering
 • Studieevaluering
 • Dimittendevaluering

Kontakt