Studerende
i Kolding

Design By Kolding

Kolding er en designby. Og ikke kun af navn. Kolding er en kommune, som virkelig vil design. Med mottoet ”Vi designer livet” sætter byen bogstavelig talt design på landkortet – med Designskolen Kolding i centrum.

Byen er kendt for sin dramatiske historie, sin smukke natur, sit rige og varierede kulturliv, samt sin kraftige erhvervsvækst.

Søger du kultur, kunst og oplevelser, så besøg fx Museet på Koldinghus, Trapholt, Mungo Park Kolding og Godset. Og hvis du foretrækker landlige omgivelser, ligger byen i ét af de mest naturskønne områder - tæt på vand, skov og strand og med mulighed for sport og andre aktiviteter.

Kolding Kommune har mere end 87.000 indbyggere og ligger geografisk centralt i forhold til resten af Danmark og Europa. Kolding er både universitetsby og erhvervsby, og transport til og fra byen klares med nem adgang til motorvej, bus og tog. Og Billund Lufthavn ligger kun en halv times kørsel fra Kolding.

Kolding som studieby

Kolding er en rigtig studieby med mange unge studerende og masser af studieliv. Der findes en række uddannelsesinstitutioner med andre studerende som dig i Kolding: Syddansk Universitet, University College Syd og IBA (International Business Academy). Du kan læse mere på www.studiebykolding.dk, som er en samlet portal for byens studerende.

Derudover findes der også et væld af anden undervisning, du kan deltage i, blandt andet gennem oplysningsforbund, sprogskoler og Folkeuniversitetet.

Bo i Kolding

Mange vælger Kolding som deres studieby, og der er mange uddannelser at vælge imellem. Det er relativt let at få tag over hovedet, idet byen råder over ca. 800 ungdomsboliger, som er placeret centralt i forhold til uddannelsesinstitutionerne, og så er der en masse kulturtilbud og et aktivt studiemiljø. Kolding Kommune forventer at ungdomsboligbestanden udvides med ca. 80 i henholdsvis 2015 og 2016.

De Studerendes Råd

DSR er en studenterforening, der arbejder for at skabe de bedste forhold for studerende på Designskolen Kolding. "De bedste forhold for studerende" kan betyde mange forskellige ting, og det er lige præcis, hvad rådet laver. De beskæftiger sig med alt fra uddannelsespolitik på nationalt niveau til bedre forhold på værkstederne.

Alle bestyrrelsesmedlemmerne i DSR er studerende på skolen, og hvert hold har en repræsentant i foreningen. Hvis du har en god idé, noget du savner, eller noget du er utilfreds med, kan du kontakte DSR. Du kan enten kontakte din klasserepræsentant eller hhv. formanden eller næstformanden i DSR.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet har i 2017 og 2018 udbetalt  kr. 12.516 kr. som er overført til De Studerende Råds konto.

Studienævnet

Studienævnet skal sikre den studerendes indflydelse på uddannelserne og undervisningen. Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelser og undervisning, herunder: 

  • at behandle ansøgninger om merit og om dispensation
  • at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
  • at godkende forslag til studieordning og ændringer heri 
  • at godkende nye og reviderede fagbeskrivelser 
  • at sikre og udvikle studiemiljøet
  • at kvalificere undervisningens tilrettelæggelse 
  • at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelser og undervisning og drøfte forhold om uddannelser og undervisning, som rektor forelægger.

Studienævnet består af et lige stort antal repræsentanter for det pædagogiske personale og de studerende; otte medlemmer i alt. Medlemmerne vælges af og blandt henholdsvis det pædagogiske personale og studerende. Pædagogisk personale vælges for tre år, studerende vælges for et år. Studienævnet vælger af sin midte blandt det pædagogiske personale en formand og blandt de studerende en næstformand. Uddannelseschefen og studiechefen deltager i møderne uden stemmeret. Uddannelseschefen er sekretær for nævnet.

Studienævnet har tre møder per semester. Møderne fastlægges for et studieår ad gangen. Uddannelseschefen kan i særlige tilfælde indkalde studienævnet ekstraordinært med to ugers varsel.

Kontakt