THE DECONSTRUCTED LAMP

2018

Facts

Name
Studieretning
Industrielt Design
Projekt type
MA project
Samarbejdspartner
FRAMA

Text

Figure of speech that brings together two seemingly contradictory words. It expresses the inconceivable, accounts for the absurd and unites what logical reality opposes.

THE DECONSTRUCTED LAMP
Is it possible to separate the light from the lamp? In her efforts to rethink lighting, Ioana Ispas has challenged conventional conceptions and created a beautiful and subtle lamp that is detached from the light it spreads in the room. It is only at the moment when the beam of light breaks that that the lamp and the light are obviously connected to each other.

DEN DEKONSTRUEREDE LAMPE
Kan man adskille lyset fra lampen? I bestræbelserne på at gentænke belysning har Ioana Ispas udfordret konventionerne og skabt en smuk og subtil lampe, som er adskilt fra det lys, den spreder i rummet. Først i det øjeblik lysstrålen brydes står det klart, at lampe og lys er forbundet med hinanden.