NG BIKE by Michael M. Nissen

2019

Facts

Name
Michael M. Nissen
Studieretning
Industrielt Design
Projekt type
Afgangsprojekt
Samarbejdspartner
Body Bike

Michael M. Nissen

Meet Industrial Designer Michael Molver Nissen

Fitness for en grønnere fremtid

Fitness for en grønnere fremtid
Hver eneste dag producerer vi masser af energi i fitness-centrene. Industriel designer Michael M. Nissen har som sit mål at høste denne energi, fordi som alternativ til fossile brændstoffer kan det udnyttes som en ren og bæredygtig energikilde. NG Bike er et nyt design af en indendørs fitness-cykel, der fokuserer på som det første at forbedre eksisterende opladningsudstyr på indendørscykler, og som det andet at udbrede et nyt energiproducerende system, der opsamler menneskeskabt kinetisk energi og dermed bidrager til en bæredygtig fremtid.

Fitness for a Greener Future
Every day lots of energy is produced in fitness centres. Industrial designer Michael M. Nissen’s goal is to harvest this energy, because it can be utilised as a clean and sustainable energy source.as an alternative to fossil fuels. NG Bike is a novel design of an indoor fitness bicycle that focusses on improving the existing charging equipment on indoor bicycles and also on propagating a new energy-producing system that captures man-made kinetic energy and thus contributes to a sustainable future.