Value Finder by Chae-Eun Ahn

2019

Facts

Et spil om følelser

Et spil om følelser
Stress. Depression. Angst. Ensomhed. Mange unge føler sig presset i en verden, som synes ude af balance. Som nyslået kandidat i Design for Play tager Chae-Eun Ahn legen i brug til at skabe en dialog om svære følelser; et spil bestående af 40 keramiske figurer, der hver især udtrykker genkendelige sindsstemninger. I løbet af spillets forskellige scenarier får de unge mulighed for at reflektere over og tale mere åbent om fundamentale værdier i livet. 

A Play about Emotions
Stress. Depression. Anxiety. Loneliness. Many young people feel they are under pressure in a world that seems out of balance. Recent graduate in Design for Play, Chae-Eun Ahn, uses play to create a dialogue about difficult emotions – a game consisting of 40 ceramic figures that each expresses a recognisable state of mind. During the various scenarios of the game, the young people have the opportunity to reflect on and talk more openly about fundamental values in life.

Value Finder