Designere får køerne til at smile

SAC – der producerer malkeudstyr – er en af de virksomheder, som har deltaget i designforløbet ”Bæredygtige Forstyrrelser”.

Kolding-virksomheden SAC, der producerer malkeudstyr, har længe haft som sin førsteprioritet at få køerne til at smile. Men ledelsen har været usikker på, om de landmænd, der køber udstyret, har været helt enige. Måske så de hellere, at der blev satset på at skabe bedre forhold for malkerne eller på at højne mælkens kvalitet. Nu ved de, at kunderne er enige med dem:

En brugerundersøgelse, foretaget af ”Bæredygtige Forstyrrelser” fra DK:, viser, at 42 pct. synes, at koen skal være i fokus for den fremtidige indsats. 34 pct. ønsker fokus på malkeren og 24 pct. på mælkens kvalitet.

- Vi er glade for den nye viden, vi har fået. Den er nyttig i arbejdet på at skabe en bæredygtig fremtid, siger CSO i virksomheden, Niels Erik Bendtsen.

Det familieejede SAC, der har fejret sit 75 års jubilæum i 2014, har altid arbejdet bæredygtigt, og siden starten har det bygget på den tredimensionelle tanke, der hedder Kan det gøres bedre for koen, mælken og malkeren, skal det gøres. Kerneværdierne er dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og økonomisk optimering for landmændene.

I SAC forstår man bæredygtighed som en win-win situation for begge parter, især med fokus på en økonomisk gevinst.

- På et marked, hvor kampen om jord, ressourcer og dermed optimal fødevareproduktion stadig skærpes, skal SAC til stadighed være på forkant med de seneste teknologiske og landbrugsmæssige udviklinger. Og selvom det går godt, især på de europæiske markeder, fornemmer vi, at der måske er brug for at få mere styr på produktudvikling og forbindelsen til forhandlere og slutbrugere. Derfor sagde vi ja tak til at samarbejde med Designskolen, siger Niels Erik Bendtsen.

Både han og den adm. direktør René Meyer Johannsen har været glade for at få nye, anderledes kompetencer ind i virksomheden via ”Bæredygtige Forstyrrelser”.

- Jeg har selv en økonomisk baggrund. Vi har superdygtige ingeniører og sælgere. Vi er begravet i hverdagen og tænker på en speciel måde, og der har det været godt at få designerne ind. De tænker anderledes, de har en anden vinkel, og i det spændingsfelt - hvis man ellers er åben og konstruktiv - kan det give gode resultater, siger René Meyer Johannsen.

De peger begge på, at den bæredygtige tankegang allerede ligger dybt i virksomheden.

- Den er så at sige en del af vores arvemasse. I forhold til vores produkter har vi altid haft den grundtanke, at det er smart at bruge så få ressourcer som muligt, for eksempel mindre vand, mindre energi. Det har vores ingeniører altid været gode til, siger de og kan glæde sig over, at landmændene honorerer indsatsen:

Bedømmelsen af SACs evne til at levere energibesparende produkter ligger langt over de øvrige malkeudstyrs-fabrikanter i designernes brugerundersøgelse.

Der starter nyt designforløb i ”Bæredygtige Forstyrrelser" i 2015. Hvis du og din virksomhed er interesseret i at deltage, kan du henvende dig til Lykke Bloch Kjær, leder af Lab for Bæredygtighed og Design, på telefon 91 33 30 14.