Ready to REDO

Design-, kunst- og medieuddannelserne er klar til at redesigne verden!

På REDO-konferencen i Kolding har sammenslutningen af skoler besluttet at danne fælles front om at adressere FN's 17 verdensmål. Det betyder, at 260 internationale uddannelsesinstitutioner og mere en 400.000 designstuderende over hele verden de kommende år vil arbejde aktivt med at løse verdens udfordringer, herunder udfordringer med vand og klima.

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs og Cumulus har desuden sammen underskrevet en fælles hensigtserklæring om at samarbejde om at nå målene. 

Fremtidstale
Elsebeth Gerner og forskningschef Anne Louise Bang afsluttede REDO-konferencen med en fremtidstale. Den tale, de forestiller sig Designskolens ledelse vil holde ved skolens 75-års jubilæum. For hvad blev der egentlig besluttet på konferencen? Og hvor er design om 25 år? Konferencen er slut – men det er netop NU arbejdet med at give design mere indflydelse begynder! Alle deltagere (mere end 300 designere, undervisere, forskere, m.fl.) tog herfra med en helt personlig drejebog i forhold til, hvad de vil hjem og gøre, og med sig har de et endnu større netværk, end da de kom. Også Cumulus Association som organisation har en drejebog klar – nemlig en deklaration til World Design Summit - Montréal 2017 og altså en aftale om at sætte FN’s verdensmål på dagsordenen.

Tak til alle for en forrygende, indholdsrig, inspirerende og hjertelig konference - både for huset og for vores gæster.

Læs fremtidstalen her:
Vi skriver 2042. Mange tak for at så mange er kommet for at være med til at fejre skolen 75 år fødselsdag. Nogle af Jer var også med, da vi i 2017 fejrede skolens 50 års fødselsdag med en international konference i regi af Cumulus. Temaet for konferencen var ReDo og målet var at undersøge, hvordan design og designere, kunst og medier, kunne få endnu større indflydelse på verdens udvikling. Hvordan er det så gået? Lad os opsummere nogle få højdepunkter for den impact, som Cumulus – institutionerne og design, kunst og medier har opnået de sidste 25 år.

  • I 2017 besluttede Cumulus-medlemmerne, at de i samarbejde med blandt andet det danske udenrigsministerium ville arbejde med FN's verdensmål, herunder være med til at vise, hvordan FN-målene kunne blive løftestang for udvikling af mere velfærd, flere arbejdspladser – og dermed mere håb - i hele verden. Et år arbejdede de fleste Cumulus-medlemmer f.eks. med madspild. 20 til 30 % af al mad gik tidligere til spilde, først og fremmest fordi det ikke blev opbevaret ordentligt. Sammen med brugere i ikke mindst udviklingslandene, inspirede Cumulus institutionerne den private sektorog det civile samfund til at udvikle opbevaringssystemer i plastik og metal, som kan recirkuleres. Man kopierede blandt andet det danske pantsystem, således at al mademballage i dag er pantbelagt, hvorved der er blevet et incitament og penge til at recirkulere og genbruge emballagen. Det har skabt millioner af arbejdspladser og mange flere mennesker kan nu gå mætte i seng.
  • Cumulus-skolernes curriculum og måde at lave uddannelse på er ligeledes blevet revolutioneret inden for de sidste 25 år. Vi arbejder meget mere tværfagligt og det er lykkedes os at få design gjort til en del af mange andre uddannelsers curriculum – således at f.eks. ingeniører og økonomer har lært vores design sprog at kende. I det hele taget har vi opnået en hel ny dialog mellem humaniora og science.
  • Den største sejr er dog ubetinget – at Cumulus's samarbejde med en række andre globale aktører inden for design, kunst og medier resulterede i, at man fik overtalt verdens største designvirksomheder – bl.a. Google, Facebook og Apple – til frivilligt at overføre en lille del af deres overskud til en global designfond. Den fond, der de senere år har finansieret en meget stor del af den globale designforskning, men også sikret at der er kommet mange nye design- kunst- og medieuddannelser i hele verden. Takket været denne frivillige skattebetaling blomstrer vore uddannelser og forskning som aldrig før. I dag har Cumulus 1000 medlemmer i 2017 havde vi 250.

Og hermed har vi kun nævnt tre højdepunkter fra de sidste 25 år, men alle er de meget gode eksempler på, at vi er kommet rigtig langt med at bevise, at design, medier og kunst kan skabe en bedre og også mere retfærdig verden.