Fra bruger til bærer

Studerende og forsker på Designskolen Kolding udvikler en ny tilgang til at designe personlige hjælpemidler i samarbejde med Sahva

Forsker Trine Møller er gået på opdagelse efter hvilke parametre, der kan understøtte ønsker og behov, når det kommer til design af personlige hjælpemidler. Hvis de altså findes.
Hendes ph.d.-projekt undersøger nemlig grundlaget for at tale om en egentlig accessory design-tilgang, der i fremtiden vil kunne hjælpe med at designe bedre personlige hjælpemidler. Personlige hjælpemidler kan være alt fra kørestole til høreapparater. For nyligt slog en ny brugerundersøgelse fra Dansk Handicapforbund fast, at personlige præferencer i høj grad afgør, om en borger knytter sig til et hjælpemiddel og derved får det brugt.
For at få input til at skabe en endnu bedre tilknytning til deres produkter, kontaktede Sahva Designskolen Kolding. Sahva’s ortopædiske produkter, som eksempelvis proteser, korsetter og skinner, fremstilles som individuelle løsninger. Men trods det individuelle aspekt er manglende tilknytning stadig et problem, så for at få inspiration til løse dette kontaktede Sahva fagleder på linjen Accessory design, Josephine Winther.

Personlige objekter
Ni accessory-studerende fik efterfølgende til opgave at udvikle personlige objekter med udgangspunkt i tre protesebrugere og en skinnebruger fra Sahva. Accessory design fokuserer på design af kropsbårne objekter som eksempelvis sko, tasker og smykker, og de ni studerende mødtes med Sahva’s brugere over fem uger. De besøgte brugerne i eget hjem samt inkluderede dem i designprocessen. Undervejs fik Designskolen Kolding besøg af to state-of-the-art forskere, der bidrog med praksisbaseret indsigt fra England.
Det er der kommet ni meget individuelle projekter ud af, som alle handler om, hvilke fysiske, psykologiske og sociale aspekter, der er omkring det at bruge protese eller en skinne.
En af metoderne introduceret gennem forløbet var, at de studerende skulle ’beskrive’ den person de arbejdede med, gennem ti objekter på en snor. En anden studerende undersøgte, hvilke materialer Sahva bruger i deres nuværende produkter, og hvilke følelser disse fremkalder, når man rører ved dem.

Præsentation
Efter undervisningsprojektet blev Sahva og de fire brugere inviteret til en præsentation af de studerendes nye indsigter og resultater på Designskolen Kolding. Ifølge Sahva vil de ni projekter få indflydelse på fremtidens måde at forstå, designe og udvikle kropsbårne hjælpemidler på. Tilgangen til at designe hvordan fremtidens personlige kropsbårne hjælpemidler kan udvikles har også resulteret i et forskningsbidrag, præsenteret af ph.d.-studerende Trine Møller og de studerende på Sahva’s årlige bandagistkonference den 27. januar 2018.