Budskabet er design

Designmetoder er i fokus, når Designskolen Kolding er med på årets Folkemøde i Allinge med tusindevis af badges og masser af kaffe

Det bliver både i ord og handling, at Designskolen Kolding under dette års Folkemøde sætter fokus på, hvordan designmetoder og processer kan skabe resultater.

- Offentlige myndigheder skal i stadigt højere grad arbejde sammen med frivillige organisationer og pårørende om at finde bedre løsninger. Designfaget rummer et stort katalog af metoder, der sætter brugernes viden i spil, sikrer at man får stillet de rigtige spørgsmål og hurtigt kommer frem til prototyper og løsninger, der kan fungere i praksis, siger rektor Elsebeth Gerner Nielsen.

Sammen med et team af medarbejdere fra Designskolen Koldings LAB for Socialt Design inviterer Elsebeth Gerner Nielsen folkemødedeltagere til en kop kaffe og en dialog om, hvordan designtænkning og designmetoder kan gøre en forskel og bidrage til bedre velfærdsløsninger. Designskolen Kolding vil bl.a. fortælle om nogle af de projekter, der allerede er gennemført - som inspiration til, hvordan man kan bruge designmetoder i en velfærdskontekst.

Design af relationer: Designskolen Koldings LAB for Socialt Design har designet metoder, der skaber ikke-betalte relationer mellem lokale frivillige og bostedet Skansebakkens udviklingshæmmede beboere. Projektet har modtaget KL’s Innovationspris.
Design af dialogværktøjer: BESLUTNINGSHJÆLPERTM er et banebrydende nyt dialogværktøj udviklet i samarbejde med Sygehus Lillebælt. BESLUTNINGSHJÆLPERTM gør det muligt for patienten i samråd med lægen at finde frem til, hvilken behandling der er den bedste for patienten selv.
Design af sikker medicinhåndtering: Sammen med plejehjem i Aalborg har Designskolen Kolding LAB for Social Design udviklede nye og mere sikre metoder til håndtering af medicin.

Et nyt sociale medie
Men det bliver ikke kun ved snakken. På Folkemødet lancerer Designskolen Kolding Budskabet – et socialt medie, der ikke kan hackes.

Vores tillid til Facebook og andre sociale medier er på et lavpunkt. Men vi vil jo stadig gerne kommunikere med hinanden. Derfor indfører Designskolen Kolding et helt nyt socialt medie – et analogt Facebook, hvor Folkemødets deltagere får mulighed for at tale på tværs og med hinanden – helt offline.
I et mobilt værksted er der mulighed for at sætte fantasien og den indre meningsmager fri og kreere sit eget badge. I tråd med de sociale medier skal budskabet udveksles og derfor bytter man sit med en andens fra samlingen af budskaber.
Designskolen Kolding medbringer et par hunderede badges med budskaber, skabt af studerende på linjen for accessory design.

I løbet af de fire dage får Designskolen Kolding besøg af gæstebudbringere med vidt forskellige mærkesager på hjertet bl.a. Koldings borgmester Jørn Pedersen, folketingsmedlemmerne Christine Antorini, Kristian Thulesen Dahl og Morten Østergaard, og direktør for Dansk Design Center Christian Bason.

Fakta
Folkemødet afholdes fra 14. -17. juni i Allinge.

Designskolen Kolding holder til på Kæmpestranden J41

For yderligere info kontakt Charlotte Melin, kommunikationschef.
Mobil 40865157