Børns tanker om superhelte og fællesskaber

 på Sædding Bibliotek

Vil du vide mere om, hvad børn tænker om superhelte og fællesskaber, er Sædding Bibliotek stedet at søge til i de kommende uger. 7. og 8. klasses elever fra Fourfeldtskolen står bag udstillingen om, hvordan de mener, at superhelte kan styrke fællesskabet i området Ådal, Sædding og Fourfeldt.

Udstillingen er resultatet af en to-dags workshop på Forfeldtskolen, hvor der er blevet arbejdet med, hvordan den enkelte elev kan tage del i fællesskabet ved at blive bevidst om egne ressourcer, og hvordan de kan bruges i en større sammenhæng. Ud fra en superhelt-metafor har eleverne kortlagt egne styrker og svagheder og fundet frem til en agenda for deres aktiviteter. For at forstå, hvordan den enkeltes ressourcer kan sættes i spil i et fællesskab, har hver elev kortlagt, hvad et fællesskab er, og hvad det betyder. Eleverne har udviklet forskellige koncepter, hvor deres personlige ressourcer kan komme i spil i forhold til fællesskabet i lokalområdet.

Tankerne samlet i små bøger
Deres tanker er samlet i små bøger, Zines, som de har lavet sammen med designere fra Designskolen Kolding, og det er tydeligt, det er børn med både god energi, gode ideer og gode viljer, der viser deres bøger frem. Børnenes Zines indeholder alt fra computerskrevet tekst, håndskreven tekst og fotokopierede billeder til tegninger og tegneserier, og de rummer mange ideer til, hvad der fysisk skal til, for at beboerne kan få mulighed for at mødes bedre og oftere. Et område med hængekøjer er højt i kurs, og det er også en svævebane, en bålplads og områder, hvor man kan dyrke sport. De har også mange bud på, hvad der skal til, for at der kan skabes et godt fællesskab.

Og det er netop et fællesskab, der er målet for Esbjerg Kommunes indsats med de unge i området. Baggrunden for projektet i Sædding, Fourfeldt og Ådal er, at fra skoleåret 2013-2014 har skolerne i Ådal og Fourfeldt, som ligger tæt på hinanden, ændret struktur, idet overbygningen (7.-9. klasse) er samlet på én skole. Dette giver anledning til nye kulturmøder, både mellem voksne og børn/unge. For at give denne forandring et positivt afsæt har Esbjerg kommune ønsket at iværksætte en proces, som involverer de unge og hjælper dem til at ”opfinde” gode relationer på tværs af det kulturskel, som de to boligområder skaber.

Alle kan komme til orde på udstillingen
Alle, der har en mening om fællesskabet i området, kan komme til orde ved udstillingen: Der er mulighed for, at alle kan bidrage med deres meninger og gode ideer. Udstillingen er åben indtil 4. juli.

Kontakt
Designer Lærke Balslev, Designskolen Kolding, ltb@dskd.dk