Designere, pædagoger og kokke

 sammen om køkkenfortællinger

Opgaven er at skabe en bedre madoplevelse for de stærkt fysisk og psykisk handicappede borgere.

Bostedet Skansebakken, Vejle Kommune og Designskolen Kolding fortsætter nu arbejdet med at finde ud af, hvordan fagfolk og designere sammen kan skabe en bedre hverdag på Skansebakken. Gennem det sidste par år har samarbejdet handlet om at designe relationer – det gik så godt, at projektet vandt KL’s Innovationspris 2013 – denne gang er opgaven at skabe en bedre madoplevelse for de stærkt fysisk og psykisk handicappede borgere. Projektet har fået navnet ”Køkkenfortællinger”, fordi det handler om mere end blot maden, og da projektet forleden blev startet ved en workshop, deltog både de, der laver maden på Skansebakken, pædagogerne, der serverer den, pårørende og designere fra Designskolen Kolding.

De ansatte vil gerne give bedre oplevelse
Det varede ikke mange minutter, før det var tydeligt, at de ansatte på bostedet Skansebakken gerne vil give beboerne en bedre madoplevelse og en større glæde, men hvordan? Mange af beboerne spiser kun sondemad, andre kan kun spise mad, der er blended. Der er arbejdspres og nok at se til for alle ansatte. ”Der er en meget stor kontrast mellem det, vi oplever hjemme, når vi spiser, og det vores borgere oplever. Det berører mig meget”, sagde en af socialpædagogerne efter de første øvelser med fokus på gode madoplevelser hjemme. Udgangspunktet for alle drøftelserne var, at man skulle være positiv – og mange har allerede gode erfaringer.

– ”Vi har en på afdelingen, der råber meget, og en, der har det dårligt med alt råberiet. Nu har vi prøvet at sætte dem sammen og spise, og det gik godt. Jeg tror, det hjælper”, sagde en – og en anden fortalte om den lørdagsbrunch-tradition, de er ved at bygge op, og som ser ud til at blive til glæde.

En godt 30-årig mand på Skansebakken ville pludseligt ikke spise længere. Pædagogerne bad stedets sansemotoriker om hjælp, og hun foreslog to ting: At den, der hjælper ham med at spise, trækker sig ud af hans synsfelt, når vedkommende har rakt ham gaflen eller skeen med mad, og at man lægger en græsmåtte under ham og lader ham spise med bare fødder. Det hjalp øjeblikkeligt: Han kan mærke sig selv. Det vækker ham hjernemæssigt – og resultatet er, at han spiser og tager på.

Observerer og udvikler forslag
Fra Designskolen Kolding deltager designerne Laila Grøn Truelsen, Joan Pedersen og Lærke Thorst Balslev, og de skal i de kommende måneder observere og udvikle forslag til, hvordan man kan udvikle positive fortællinger og relationer forankret I Skansebakkens hverdag i og omkring bl.a. madoplevelsen.

-"Projektet benytter en holistisk tilgang til køkkenfortællinger og madoplevelsen, og ønsket er også at finde den mening og sammenhæng, der potentielt findes mellem alle køkkener på Skansebakken", siger Laila Grøn Truelsen.