International Solid Waste Organization (ISWA) 

Identificering og adressering af barrierer for cirkulære materiale-flows

Fakta

Projekttype
Designfagligt udviklingsarbejde, Lab for Bæredygtighed og Design
Projektperiode
Juni 2016 - september 2017
Projektledelse
Björn Appelqvist, Chairman ISWA
Samarbejdspartnere
Rambøll, Oslo Kommune, DAKOFA, World Perfect, Designskolen Kolding, G-star, NVRD, Tommen Gramm, Aage Vestergaard Larsen A/S m.fl.
Deltagere fra Designskolen Kolding
Lykke Kjær, Vibeke Riisberg, Karen Marie Hasling og Tobias Tøstesen

Problemstilling

For at en cirkulær økonomi kan fungere, er samarbejde og kommunikation på tværs af ledene i værdikæderne, omkring produkter og materialer, en vigtig faktor. Det kan imidlertid være en stor udfordring, da parterne ofte er uvidende om hinandens udfordringer og erfaringer.

Ved at mødes og videndele på tværs af værdikæder øger man forståelsen for kompleksiter og muligheden for at idegenere på fremtidens bæredygtige forandringer og valg blandt ledene.

Mål/formål

Projektet har til formål at skabe en tættere dialog mellem affaldssektoren, designere og producerende virksomheder og derved skabe grobund for produkter, der er designet og produceret til at indgå i cirkulær økonomi og cirkulære materiale-flows. For at dette kan ske, kræver det en styrket kommunikation mellem de forskellige sektorer, og de skal først og fremmest sammen identificere og forstå hinandens udfordringer, så man ikke modarbejder hinanden.

ISWA har identificeret to fokusområder: Håndtering af henholdsvis plastisk emballage og bomuld fra jeans i genanvendelses-fasen. LAB for Bæredygtighed og Design har afholdt to workshops, hvor repræsentanter for de forskellige led i værdikæderne omkring produkterne var inviteret. Her blev de blev bedt om at italesætte de udfordringer og muligheder, de så i materialerne i produkterne, og derefter deres potentiale for forskellige former for genanvendelse i nye sammenhænge.

Metoder og resultater

Lab for Bæredygtighed og Design introducerede deltagerne for Produktudviklings-værktøjet, som er en cirkulær model, hvor hvert felt repræsenterer de vigtigste områder i en værdikæde: materialer; designudvikling; produktion; salg; marketing; kunder; slutbruger; produktet i brug; opdatering; genbrug; materialeseparation; materialeindsamling; og genanvendelse.

Værktøjet hjælper til, at alle led i en værdikæde bliver gennemgået, mens alle repræsentanter er til stede. Det betyder, at personen i eksempelvis marketing kan fortælle de andre, hvilke udfordringer denne står med, når det gælder arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Den information kan de andre kommentere på, og måske kan de hjælpe ud fra deres egne erfaringer. Sammen kan man derefter italesætte muligheder for adressering og fremtidige løsninger af disse udfordringer. Til sidst er alle blevet klogere på hinandens ståsted, hvilket giver et fælles ståsted for fremtidig udvikling, så man kan påbegynde arbejdet med handlingsplaner.

Værktøjet er udviklet af LAB for Bæredygtighed og Design og bruges jævnligt i workshop-forløb.

Kontakt

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.