International Solid Waste Organization (ISWA) 

Identificering og adressering af barrierer for cirkulære materiale-flows

Fakta

Projekttype
Designfagligt udviklingsarbejde, Lab for Bæredygtighed og Design
Projektperiode
Juni 2016 - september 2017
Projektledelse
Björn Appelqvist, Chairman ISWA
Samarbejdspartnere
Rambøll, Oslo Kommune, DAKOFA, World Perfect, Designskolen Kolding, G-star, NVRD, Tommen Gramm, Aage Vestergaard Larsen A/S m.fl.
Deltagere fra Designskolen Kolding
Lykke Kjær, Vibeke Riisberg, Karen Marie Hasling og Tobias Tøstesen

Problemstilling

For at en cirkulær økonomi kan fungere, er samarbejde og kommunikation på tværs af ledene i værdikæderne, omkring produkter og materialer, en vigtig faktor. Det kan imidlertid være en stor udfordring, da parterne ofte er uvidende om hinandens udfordringer og erfaringer.

Ved at mødes og videndele på tværs af værdikæder øger man forståelsen for kompleksiter og muligheden for at idegenere på fremtidens bæredygtige forandringer og valg blandt ledene.

Mål/formål

Projektet har til formål at skabe en tættere dialog mellem affaldssektoren, designere og producerende virksomheder og derved skabe grobund for produkter, der er designet og produceret til at indgå i cirkulær økonomi og cirkulære materiale-flows. For at dette kan ske, kræver det en styrket kommunikation mellem de forskellige sektorer, og de skal først og fremmest sammen identificere og forstå hinandens udfordringer, så man ikke modarbejder hinanden.

ISWA har identificeret to fokusområder: Håndtering af henholdsvis plastisk emballage og bomuld fra jeans i genanvendelses-fasen. LAB for Bæredygtighed og Design har afholdt to workshops, hvor repræsentanter for de forskellige led i værdikæderne omkring produkterne var inviteret. Her blev de blev bedt om at italesætte de udfordringer og muligheder, de så i materialerne i produkterne, og derefter deres potentiale for forskellige former for genanvendelse i nye sammenhænge.

Metoder og resultater

Lab for Bæredygtighed og Design introducerede deltagerne for Produktudviklings-værktøjet, som er en cirkulær model, hvor hvert felt repræsenterer de vigtigste områder i en værdikæde: materialer; designudvikling; produktion; salg; marketing; kunder; slutbruger; produktet i brug; opdatering; genbrug; materialeseparation; materialeindsamling; og genanvendelse.

Værktøjet hjælper til, at alle led i en værdikæde bliver gennemgået, mens alle repræsentanter er til stede. Det betyder, at personen i eksempelvis marketing kan fortælle de andre, hvilke udfordringer denne står med, når det gælder arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Den information kan de andre kommentere på, og måske kan de hjælpe ud fra deres egne erfaringer. Sammen kan man derefter italesætte muligheder for adressering og fremtidige løsninger af disse udfordringer. Til sidst er alle blevet klogere på hinandens ståsted, hvilket giver et fælles ståsted for fremtidig udvikling, så man kan påbegynde arbejdet med handlingsplaner.

Værktøjet er udviklet af LAB for Bæredygtighed og Design og bruges jævnligt i workshop-forløb.

Kontakt