Velfærdsteknologisk Partnerskab

Velfærdsteknologisk Partnerskab

Workshops, kick-off, brugerundersøgelser, prototyper og 11 anbefalinger, der kan være med til at styrke anvendelsen og udbredelsen af velfærdsteknologi.

Det var Designskolen Koldings Lab for Socialt Designs rolle i og resulaterne af projektet Velfærdsteknologisk Partnerskab.  

Når det handler om at styrke anvendelsen og udbredelsen af velfærdsteknologi til gavn for brugerne ønsker Vejle Kommune, University College Lillebælt, Sygehus Lillebælt og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi at være i front. 

De fire parter bad derfor Lab for Socialt Design, der netop har fokus på velfærdsdesign og brugerinddragelse, om assistance. 

Formål
Overordnet var formålet med partnerskabet at indfri visionen om at blive førende i at styrke anvendelsen og udbredelsen af velfærdsteknologiske løsninger. I den forbindelse etablerede partnerne et Living Lab for Anvendt Velfærdsteknologi, hvor de har defineret fire fokusområder for samarbejdet:

  • Uddannelse: Borgere, pårørende og medarbejdere skal rustes til at blive fortrolige med og mestre de nye velfærdsteknologier og implikationerne, de bringer med sig.
  • Tilgængelighed af velfærdsteknologier: Velfærdsteknologiske løsninger skal være tilgængelige, som det er tilfældet med andre kommercielle goder, så man kan se udbuddet og få rådgivning. Det gælder også de teknologier, man som borger ikke visiteres til.  
  • Servicedesign: Brugeren skal sættes i centrum, når det handler om at sætte op, servicere og supportere de velfærdsteknologiske løsninger, som borgeren anvender.
  • Tilpasning: Velfærdsteknologiske løsninger, der ikke umiddelbart møder brugergruppens behov, eller som kan anvendes til flere brugergrupper ved en tilpasning, skal videreudvikles i samspil med brugere, vidensinstitutioner og virksomheder.

 

Resultater

Laboratoriet lavede research og brugerundersøgelser om hvordan velfærdsteknologi bliver anvendt og implementeret af borgere og sundhedsfaglige. Derudover udviklede Laboratoriets designere prototyper på et koncept for Living Lab.

Dette arbejde blev præsenteret ved en stor kick off workshop for partnerskabet, hvor Laboratoriet også præsenterede rapporten "11 anbefalinger til jer, der skal i gang med velfærdsteknologi".