Nye professorer på Designskolen Kolding

Når Eva Brandt og Thomas Binder tiltræder 1. maj er de med til at cementere skolens status som etableret forskningsinstitution

Ansættelsen sker som led i Designskolen Koldings stratetiske satsninger indenfor bæredygtighed og socialt design, hvor Eva Brandt og Thomas Binder bl.a. skal være med til at understøtte forskning og vidensopbygning på de to områder. Beslutningen om at få de to professorer til skolen er noget, der glæder rektor Elsebeth Gerner Nielsen:

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået Thomas og Eva til skolen. De kommer hver især med nogle kompetencer, som er vigtige i forhold til vores strategiske satsningsområder indenfor leg, bæredygtighed og socialt design. I starten af 2018 tiltrådte Helle Marie Skovbjerg, som den første professor i leg i Danmark og med Thomas og Eva styrker vi yderligere seniorlaget indenfor forskning på Designskolen Kolding, siger Elsebeth Gerner Nielsen.

Sammen har Thomas Binder og Eva Brandt været med til at etablere en international kandidatuddannelse i co-design ved Kunstakademiets Designskole (KADK) og Center for Co-design Research (CODE). De kommer begge fra professorater (MSO) i co-design ved KADK. Eva Brandt forsker i demokratisk design; herunder hvordan designere og designforskere gennem forskellige metoder og en eksperimenterende tilgang kan skabe design- og innovationsprocesser, der både kan give nye billeder på det eksisterende og udforske nye fremtider sammen med borgere, private og offentlige aktører.

Thomas Binder har i en årrække været del af Center for Co-design Research (CODE), hvor han har arbejdet med designantropologi og åbne designeksperimenter bl.a. med fokus på bæredygtighed i brug. Thomas’ forskning omfatter bl.a. bidrag til metoder og tilgange indenfor eksperimenterende designforskning.

Satsningsområderne
Designskolen Kolding lancerede i 2018 en helt ny kandidatuddannelse, der integrerer den klassiske designfaglighed med en tværgående specialisering. Det betyder, at studerende vælger studieretning indenfor tre områder: Design for People, Design for Planet og Design for Play. Eva Brandt skal være med til understøtte vidensopbygningen og uddannelsen indenfor Design for People, hvor skolen i forvejen samarbejder med en række kommuner om socialt design. Thomas Binder skal styrke forskningsmiljøet indenfor bæredygtighed på Design for Planet – et felt Designskolen har arbejdet med i mange i år - ikke mindst i forhold til modeindustrien.

Velkommen til!