Bæredygtige forstyrrelser

Virksomheder, der er interesserede i at arbejde mere bæredygtigt, kan nu hente hjælp i en rapport om ”Bæredygtige Forstyrrelser”

Rapporten beskriver to års arbejde mellem designere og virksomheder, og den rummer bl.a. en beskrivelse af de mange værktøjer, der er udviklet, fx 'Fremtidslinealen', der kan hjælpe virksomhederne til at se meget langt frem ved at starte med at se sig tilbage.

'Kvalificeringsværktøjet', der kan hjælpe til at identificere, om en ide er levedygtig.

'8-tallet', der kan hjælpe til at nytænke virksomhedens struktur.

I rapporten beskrives også nøje de metoder, der er brugt, og de medvirkende virksomheder fortæller om det udbytte, de har haft af samarbejdet. Det er lige fra en sort bundlinje gennem finanskrisen til at have lært at tænke anderledes til at være bevidste om, at alle skal med fra starten.

Business as usual er ikke vejen frem

Udviklingschef Mette Mikkelsen skriver i forordet, at ”Business as usual er ikke vejen frem, og man kan ikke nøjes med at optimere, hvis man vil skabe en økonomisk bæredygtig forretning.”

Hun beskriver, hvordan man i projektet har brugt John Elkington ’s Tredobbelte Bundlinje til at sætte rammen for udvikling.

- Vi har ledt efter en samtidig afvejning af økonomisk indtjening, miljømæssig bæredygtighed og social retfærdighed. Og så har vi taget udgangspunkt i den enkelte virksomheds dagligdag. Vi har ladet os inspirere af en af vores tætte samarbejdspartnere, den kinesiske professor Lou Yongqi´s princip omkring Acupuncture Design, hvor man i et netværk at proaktive aktører skaber blivende og relevante forandringer ved at fokusere på ét punkt og gøre en indsats dér. Herigennem påvirker man et langt større system – eller en hel organisme - som vi kender fra behandlingsformen akupunktur, skriver hun.

Praktisk visdom, en pædagogisk indsigt og konkretiseringsevne

Professor Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet og CBS, Handelshøjskolen i København, har også bidraget til rapporten og peger på, at: ”Selv om bæredygtighed burde være en forretningsmæssig selvfølgelighed, og ikke bare en naiv betragtning, men grundlaget for og indeholdt i fremtidens forretningsmodeller, så sker det ikke så let og gnidningsfrit, som det kunne ønskes. Der skal forstyrrelser og påvirkninger til, før de fleste af os rykker. Bæredygtige forstyrrelser er derfor ikke bare et godt udtryk, det er også et fantastisk interessant projekt og initiativ. Projektet er i sin essens båret af en praktisk visdom, en pædagogisk indsigt og konkretiseringsevne, der er sjælden inden for det brede ledelsesfelt, men nok et særkende for design-feltet. Det er berigende at se et strategisk designprojekt antage denne form og formidle dette indhold på en måde, som de involverede virksomheder både kan forholde sig til og umiddelbart begynde at implementere”.

Du kan læse rapporten i linken i højre side og rekvirere den ved henvendelse til projektleder Lykke Kjær lk@dskd.dk, der også kan redegøre nærmere for projektet og de designmetoder, der er brugt.