Valg, vækst og velfærd

Rektor ønsker god sommer og gør status over Designskolens rolle i samfundet.

- Danmark har fået et nyt regeringsgrundlag med fokus på sundhed, ældre, demens, vedvarende energi, flere private arbejdspladser og et Danmark i balance. Bedre produktivitet i den offentlige sektor og øget eksport er også centrale temaer. Dermed anslår regeringen et toneleje, som flugter godt med Designskolen Koldings strategiske satsninger inden for bæredygtighed og design, velfærdsdesign og leg og design.

Design kan i høj grad bidrage til udviklingen af velfærdssamfundet og samtidig understøtte en økonomisk udvikling, som sikrer, at der er råd til velfærd, jf. bl.a. den rapport, som region Syddanmark har lavet vedr. designs betydning for SMV’er (download rapporten her på siden).

På uddannelses- og forskningsområdet lægger regeringen vægt på, at uddannelser og forskning skal være forankret i praksis. Også her har vi på Designskolen Kolding meget at byde ind med, idet halvdelen af vore designprojekter laves sammen med det omgivende samfund. Det er ligeledes skolens forventning, at vores satsning på internationalisering, herunder outposts i Shanghai og - som noget nyt - i Sao Paulo, bidrager til erhvervslivets mulighed for at klare sig godt, både når det gælder outsourcing og eksport. Vore kandidater har en stærk forankring i dansk design, og samtidig har de en stærk international ballast.

Takket været en markant satsning på design i Region Syddanmark, Kolding Kommune og i mange virksomheder har vi på Designskolen Kolding oplevet meget stor interesse for vores arbejde. Vi håber i de kommende år at få mulighed for at gøre endnu mere for at sikre vækst og udvikling gennem brug af design. I hele Danmark. Sammen med nationale og internationale partnere.

Mange tak til alle medarbejdere, samarbejdspartnere, studerende og kandidater for skoleåret 2014-2015.

Husk at besøge vores afgangsudstilling på Koldinghus! Der venter en stor oplevelse, kan jeg godt love.

Rigtig god sommer.
Elsebeth Gerner Nielsen
Rektor, Designskolen Kolding