Om
designforskning og -udvikling

Videngrundlag og -opbygning

Designskolen Koldings uddannelser understøttes af et trebenet videngrundlag: viden fra videnskabelig forskning, viden fra kunstnerisk udviklingsvirksomhed og viden fra praksis. Vores forskning og udvikling bidrager til den undervisning, der finder sted på skolen – og omvendt – og udføres ofte i tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder samt designere og forskere fra andre uddannelsesinstitutioner. På den måde er vi med til at øge forståelsen af den vigtige rolle, som design spiller for nytænkning og udvikling af alle dele af vores samfund. Det gælder lige fra den oplevelse, man får som patient på et sygehus, den måde vi dygtiggør vores børn på til fortsat fornyelse og værdiskabelse i virksomheder, kulturliv og velfærdssektoren i bred forstand.

Forskningsportal

Designskolen Koldings forskning er tilgængelig via en forskningsportal, som giver overblik og nem adgang til vores forskere og deres arbejde - både for journalister, offentlige myndigheder, virksomheder og øvrige forskere.

Laboratorier

Videnskabelig forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed samles i skolens tre laboratorier: Bæredygtighed og Design, Socialt Design samt Leg og Design; områder, som repræsenterer skolens strategiske satsninger. Laboratorierne genererer viden og eksempler på, hvordan design bidrager til udvikling og implementering af meningsfulde produkter, services og systemer med udgangspunkt i praksis og den kunstneriske tilgang til faget.

Laboratorier

Kontakt