Diplomuddannelse i designledelse

Designskolen Kolding lancerer ny kompetencegivende videreuddannelse på bachelorniveau

Designskolen Kolding slår nu dørene op til en ny Diplomuddannelse i Designledelse, som er skræddersyet til udviklere og konsulenter, ledere og mellemledere samt til undervisere i både den private og offentlige sektor.
- Hvad enten man til dagligt arbejder med kundeinddragelse, brugerdrevet udvikling, forskellige former for servicedesign, samskabelse eller traditionel projektledelse, kan man drage nytte af den nye uddannelse, fortæller efteruddannelseschef på Designskolen Kolding, Mikael Sorknæs.
Diplomuddannelsen i Designledelse giver kompetencer til at arbejde i krydsfeltet mellem design, innovation og ledelse. På uddannelsen lærer man at facilitere innovationsprojekter og forandringsledelse, og den rummer en række praksisorienterede værktøjer, der dels fremmer projekternes visuelle karakter og udtryk, dels styrker dialogen og kommunikationen i og omkring projekterne.

Praksisorienteret
De første moduler er planlagt til at gå i luften i september 2018. Forløbet er solidt forankret i den praksis, der kendetegner uddannelsen på Designskolen Kolding, der har en tradition for at engagere sig i og interagere med det omkringliggende samfund på mange niveauer.
I 2010 blev Designskolen Kolding akkrediteret som universitet med alt hvad det indebærer i form af kandidatuddannelser, forskerskole i form af Ph.d.-studerende og etablering af et visionært forskningsmiljø.
- Vores uddannelse er meget hands-on og praksisorienteret. Vi har en lang tradition, som vi værner om, og det vil de kommende studerende på den nye Diplomuddannelsen i Designledelse bestemt også opleve. Al læringen skal som udgangspunkt umiddelbart kunne omsættes til kvalitative initiativer og tiltag i de virksomheder, organisationer eller institutioner, som de studerende arbejder i til dagligt, fortæller Mikael Sorknæs.

Tre strategiske ben
Diplomuddannelsen i Designledelse er en fleksibel videreuddannelse på deltid, der udløser 60 ECTS-point, og typisk tager det to år at gennemføre de seks moduler, uddannelsen består af. Fire af modulerne er obligatoriske, og hertil kommer et valgfrit modul samt det afsluttende afgangsprojekt.
- Vi synes, vi har tilrettelagt et varieret og spændende kompetencegivende uddannelsesforløb. I de obligatoriske moduler er fokus på procesfacilitering og projektledelse, mens det valgfrie modul og afgangsprojektet, giver mulighed for at tone uddannelse i en personlig retning. I det valgfrie modul er der mulighed for at vælge at arbejde med en problemstilling eller opgave med afsæt i et af de tre strategiske ben, som Designskolen i Kolding hviler på; social design, bæredygtighed eller leg og design. Omvendt er valg af afgangsprojekt helt og aldeles op til den enkeltes egne interesser og temperament, fortæller Mikael Sorknæs.

I øjenhøjde
Under uddannelsen skal der arbejdes med problemstillinger hentet fra den virkelige verden, allerhelst udfordringer fra ens egen organisation.
- Undervisningen bliver varetaget af vores faste undervisere og professorer, suppleret af eksterne oplægsholdere fra erhvervslivet eller andre undervisningsinstitutioner. Og så ligger det i kortene, at selve undervisningsaktiviteten vil blive udbudt som weekendseminarer eller dobbletdage, så flest muligt får plads til at passe uddannelsen ind i et normalt arbejdsliv, slutter Mikael Sorknæs.