Hjælp til at brande en krybdyrsamling

Terrariet Vissenbjerg har igennem 40 år tiltrukket krybdyrsinteresserede familier til udstillingslokalerne på Fyn. Efter en økonomisk krise og midlertidig lukning, fik Terrariet for et par år siden ny ledelse, der kunne bringe Terrariet tilbage på ret spor. For at blive klogere på stedets fremtidige brandingstrategi sagde den nye direktør, Morten Jørgensen, ja tak til en konsultation med designere fra D2i

Efter nogle indtjeningsmæssigt strenge år for den fynske specialzoo, Terrariet Vissenbjerg, overtog tre unge dyrepassere for et par år siden ansvaret for den store samling krybdyr og padder. De fik i fællesskab udtænkt en ny strategi, herunder et mål for en markant øgning af besøgstallet frem mod 2016, inspireret af Odense ZOO, der har ekspanderet kraftigt de seneste år. Til gengæld manglede der i den grad ideer til punkterne ’Profil’ og ’Markedsføring’, og derfor var Terrariets direktør, Morten Jørgensen, hurtig til at acceptere tilbuddet om sparring, da D2i kontaktede ham via Udvikling Fyn i sommeren 2013.

- På det tidspunkt var økonomien ved at komme i orden igen, og derfor var vi begyndt at kigge på, hvor vi gerne ville hen med Terrariet – hvad er egentlig den røde tråd i vores fortælling, husker Morten Jørgensen.

- Vi vidste godt, der skulle ske noget. Men vi havde ikke haft tid til at sætte os ned og kigge på, hvordan man kommer fra A til Z. Så da vi fik tilbudt, at der var nogen, der måske kunne hjælpe os med at gennemskue det, sprang vi straks til.

Beslutning om branding

I samarbejde med et designhold fra D2i, blev der tilrettelagt en en-dags designkonsultation, med fokus på Terrariets fremtidige branding og markedsføring. Designkonsulent Kim Aagaard Holm tilrettelagde dagen, så der på den relativt korte tid kunne blive tænkt helt ud i de yderste hjørner:

- Vi ønskede at give Terrariets ledelse en øjenåbner, så de kunne se deres udfordringer og muligheder i et nyt lys og samtidig få inspiration til den videre proces. Det gjaldt groft sagt om at formulere spørgsmålene, før vi fandt svarene. Vi gjorde samtidigt meget ud af, at deltagerne selv skulle skabe dagens indhold. Vi stillede blot tid og redskaber til rådighed, siger designkonsulenten.

Og workshoppen blev ganske rigtigt en anderledes, men også meget positiv, oplevelse for Terrariet, fortæller direktør Morten Jørgensen:

- Før designerne rykkede ind, opfattede jeg designbegrebet i en meget traditionel forstand, som de rent æstetiske aspekter. Jeg tænkte, at vi måske kunne bruge D2i til at lave nogle slogans og nogle logo’er, men så kom det jo pludselig til at dreje sig meget om arbejdsgange, husker han om dagen, hvor forskellige workshopformater afløste hinanden.  ’Vi har fået en fælles forståelse for hvordan vi skal gribe det her an, det synes jeg er rigtigt vigtigt’ […] ’Vi har fået sat ord på og formuleret vores udfordring’ […] ’Det var rart at få tingene sat i kasser’ […] ’Vi har fået et klarere billede af målet, plus vejen derhen’, lyder det blandt andet i efterevalueringerne af dagen.

Designtænkning gav øjenåbnere

Det at lukke designere ind og puffe på for at tænke nyt, gav altså ny ilt til Terrariet og dets beboere. Især designtænkningens måde at tænke brugernes behov ind i hele besøgsoplevelsen var blandt de elementer, Morten Jørgensen nævner fra dagen. Den unge direktør har efterfølgende også deltaget i en konference på Designskolen Kolding, hvor han gik fra med helt konkrete ideer til et nyt navn og logo, blandt andet baseret på output fra designkonsultationen, fortæller han. Til andre virksomheder, små som store, der måtte overveje et samarbejde med D2i vender han derfor tommelfingeren klart op.

- Det er godt at forventningsafstemme – en konsultation er en brainstorm, en udveksling af ideer, understreger han, før han konkluderer: - Jeg har haft en god oplevelse. Selvom vi ikke er blandt de største arbejdspladser i regionen, er vi blevet taget meget seriøst og godt hånd om os. Jeg synes, skolen har håndteret hele samarbejdet meget professionelt.

 

• Terrariet Vissenbjerg er en specialzoo med en af Skandinaviens største samlinger af krybdyr, padder, skorpioner, edderkopper, insekter m.m. Terrariets mission er at formidle kendskabet til krybdyr og padder og deres levevilkår.

• Terrariet i Vissenbjerg blev stiftet på privat initiativ af Carl Aage Gram i 1973. I 1992 blev Klaus Dræby ny leder af stedet, indtil 2012, hvor den nuværende direktør, cand. Scient. Morten Jørgensen overtog ledelsen.

• Blandt større, igangværende projekter er et helt nyt velkomstcenter på 144 m2, som giver de besøgende en anderledes indgangsvinkel til det dyreliv, terrariet formidler. De samlede omkostninger er projekteret til 2,3 millioner DKK og Assens kommune bidrager med 1,15 millioner DKK svarende til 50%. FAKTA OM DESIGNKONSULTATIONEN

• Designkonsultationen fandt sted over en hel dag i september 2013, på Designskolen Kolding • Det overordnede mål var at finde den rette, regionale positionering for Terrariet, herunder at identificere brugernes ønsker og behov til et besøg på stedet

• Følgende kvalitative metoder blev taget i brug: Bruger-interview, Idé-gruppering, Brainstorm, Kortlægning af fakta om stedet, Sortering/prioritering af input, Udvikling af persona, Brugerrejse om besøget i terrariet, Visuel dialog om oplevelsen af stedet

• Tre personer fra Terrariet deltog, samt en konsulent fra D2i som facilitator. Herudover var to eksterne ’ekspert-brugere’ hentet ind for at give et bruger-perspektiv på Terrariet.