Kandidat

Kandidat i design

Kandidatuddannelsen på Designskolen Kolding tilbyder dig at få underbygget og udbygget viden, kompetencer og færdigheder, du har med dig fra din bacheloruddannelse, gennem en faglig, tværgående specialisering i:

 • Design for People
 • Design for Planet
 • Design for Play

På kandidaten vil du få en dybdegående og udvidet forståelse af designfagets metoder, teknikker og teori.

Udover at give dig viden og kompetencer inden for den valgte specialisering tilbyder vi faglig sparring og vejledning inden for designdisciplinerne industrielt design, kommunikationsdesign, modedesign, tekstildesign og accessory design. Vi stiller også gode værkstedsfaciliteter til rådighed, hvor du kan udfolde og udbygge dit talent og dine kompetencer i relation til dit speciale.

Uddannelsen pioriterer samarbejde med det omkringliggende samfund og virksomheder samt individuelle fag med udgangspunkt i konkrete cases.

Både samarbejder og fag har fokus på det udførende og på det at interagere og skabe sammen med brugerne. Det kan være både tøj, spil, produkter, brugerflader, services, fysiske omgivelser og legetøj - kort sagt alt hvad der understøtter det legende menneske, bæredygtige måder at leve på eller et socialt inkluderende samfund. 

Kandidatuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt, og du bliver tildelt titlen cand.des. Uddannelsen kvalificerer dig til at udføre og deltage i kunstnerisk og videnskabeligt udviklingsarbejde.

Nedenfor er en oversigt over de forskellige designretninger på Designskolen Kolding.

Flavours

Virksomhedssamarbejder

Designskolen Kolding ønsker, at virksomheder, offentlige institutioner og det omgivende samfund generelt bliver bekendt med det kreative og innovative potentiale, som et samarbejde med en designer rummer. På samme tid ønsker vi at gøre dig jobparat. Netop derfor udgør virksomhedssamarbejder en af hjørnestenene i undervisningen, og du vil opleve at du i forbindelse med dit studie kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger i samarbejde med bl.a. internationale virksomheder som LEGO, ECCO, Bang & Olufsen, Kopenhagen Fur og Swarovski. Dermed vil du allerede som studerende arbejde i internationale rammer og med design, som er med til at gøre en forskel. Det gør omstillingen til jobmarkedet meget nemmere. Kandidatuddannelsen afsluttes med en kandidatopgave i samarbejde med en virksomhed eller organisation efter eget valg.

Kompetenceprofil

En designer fra Designskolen Kolding kan:

 • formgive æstetisk appellerende.
 • udvikle eller finde anvendelse for nye materialer.
 • designe og facilitere processer – til eget eller andres brug.
 • ”være fluen på væggen” i form af undersøgende observationer, som omsættes til et koncept, produkt eller service.
 • ”være fluen i suppen” i form af deltagelse i/observation af andres arbejdsprocesser, fx indsigter fra en stuegang, der omsættes til design.
 • skærpe evnen til at undres, gerne sammen med andre, og stille de skæve, mærkelige, indlysende spørgsmål der kan føre til nye indsigter.
 • skabe sansemæssige oplevelser, der taler til mere end det rationelle menneske.
 • arbejde med den menneskelige faktor i design af teknologiske hjælpemidler.
 • skabe processer, der inkluderer og engagerer – på tværs af traditionelle faggrænser.
 • skabe socialt inkluderende, legende og/eller bæredygtige produkter, løsninger og omgivelser.

Karrieremuligheder

Designprocesser og designmetoder kan bidrage i alle dele af samfundet, så med en kandidatgrad i design venter der dig en verden af muligheder. Afhængig af dit speciale kan du vælge at arbejde med fx mode, smykker, sko, interiør eller forskellige former for visuel kommunikation, og det kan være du får ansættelse hos ECCO, LEGO eller Kopenhagen Fur, som er nogle af vores faste samarbejdspartnere. På grund af designfagets anvendelsesmuligheder og den brede vifte af kompetencer, du tilegner dig på din uddannelse, kan det også være, du får job inden for et område, du ikke normalt forbinder med design, fx sundhedssektoren, en kommune eller andet.

Kandidat i designledelse

Syddansk Universitet udbyder i samarbejde med Designskolen Kolding en kandidatuddannelse i designledelse. Uddannelsen optager både designstuderende og universitetsstuderende med en adgangsgivende, bestået bacheloruddannelse. Med initiativet udnytter de to uddannelsesinstitutioner en unik kompetenceklynge inden for design i Kolding. Uddannelsen giver tværfaglige kompetencer til at varetage kreative, kommunikative, økonomiske og organisatoriske aspekter af designudvikling i erhvervsvirksomheder og organisationer. Optagelse sker via SDU (se link).

På den toårige kandidatuddannelse opnår den studerende tværfaglige kompetencer til at varetage kreative, kommunikative, økonomiske og organisatoriske aspekter af designudvikling i erhvervsvirksomheder og organisationer. Den studerende lærer at sammentænke fagligheder fra designstudiet, samfundsvidenskab og humaniora. Kandidatuddannelsen i designledelse kombinerer viden inden for:

 • Idéudvikling, konceptdannelse og proceshåndtering i relation til design. 
 • Erhvervsøkonomiske ledelsesredskaber og managementteori relateret til projektering og organisering af design fra ide til kommercialisering. 
 • Strategisk kommunikationstilrettelæggelse og kulturanalyse i relation til design.

Kompetenceprofiler
Kandidatuddannelsen kvalificerer til tre kompetenceprofiler:

 • Designproduceren, der arbejder med udvikling af koncepter og konkret formgivning. 
 • Designlederen, der kombinerer det ledelsesmæssige med kreative og innovative projekter. 
 • Designkommunikatoren, som arbejder med koncepter, kommunikation og research kombineret med designudvikling.