Nøgleperson i udviklingen af akademisk forskning på Designskolen Kolding

Med sin baggrund i tekstildesign har Vibeke Riisberg bidraget væsentligt til fagets overgang fra analoge til digitale processer, både gennem designforskning og praksis, hvor hun introducerede digitale værktøjer tilbage i 1987. Hun har været banebrydende inden for uddannelsen, hvor hun bl.a. har udviklet pædagogiske tiltag for tekstil- og modestuderende, der har givet dem redskaber til at tænke bæredygtighed ind i designprocessen og i værdikæden. Hun var den første med en praksis-baggrund fra en dansk designskole, der begyndte et ph.d. studie i 2001, og hun har spillet en central rolle i udviklingen af akademisk forskning på Designskolen Kolding.

Riisberg har vejledt tre ph.d. studerende og er i øjeblikket vejleder for yderligere to. Hun har desuden været opponent på seks ph.d. afhandlinger og bedømmer løbende artikler for internationale tidsskrifter og konferencer. Vibeke Riisberg har deltaget i en række forskningsprojekter i samarbejde med danske og udenlandske forskere.

Sammen med Joy Boutrup undersøgte hun, hvordan æstetiske virkemidler, som ornamentik, farver og strukturer, kan integreres som en vigtig del af funktion og bæredygtighed i justeringen af dagslys. Andre projekter omfatter udvikling af redskaber og metoder til at øge bevidstheden om tøjforbrug blandt teenagere. Hun har også forsket i anvendelsen af tekstile produkter på hospitaler og udfordringer til design af et nyt uniformsprogram.

Senest har hun sammen med Anne Louise Bang og Trine Brun Petersen, undersøgt, hvordan brugerne opfatter VIGGA – et nyt forretningskoncept til udlejning af babytøj. VIGGA er baseret på bæredygtig systemtænkning og cirkulær økonomi, der udfordrer etablerede forbrugsmønstre. Siden 1992 har bæredygtighed været en central del af Riisbergs arbejde, og hun betragter udviklingen af undervisning i bæredygtigt design til mode- og tekstilstuderende som sit vigtigste bidrag. Denne udvikling har kun været mulig i dialog med mange gode kolleger og entusiastiske elever, påpeger hun. Et eksempel på de studerendes arbejde fra kurset Design for Change i 2015 er blevet udvalgt til at illustrere resultatet af dette arbejde.