Constraints i Designprocesser
Ph.d.-projekt

Fakta

Samarbejdspartnere
Finansieret af Det Frie Forskningsråd
Startdato
1. februar 2014
Hovedvejleder
Lektor Anne Louise Bang, Designskolen Kolding
Projektvejleder
Lektor Per Galle, KADK

Constraints i Designprocesser

En undersøgelse af designmetodologiske problemer og muligheder

Inspirationen til dette projekt er tosidig og knytter sig til henholdsvis projektets fokus og formål.

For det første er det inspireret af det immanente paradoks, at constraints både kan være hæmmende og fremmende for en kreativ proces. Constraints i en designkontekst er interessante, fordi design, hvortil der stilles krav til både funktionelle og æstetiske egenskaber, tager form i grænselandet mellem kunstnerisk frihed og tradition el problemløsning - blandt andet differentieret ved mængden af eksternt pålagte constraints. Således relaterer begrebet constraints i design sig til disputten om designproblemet og dets struktur, diskursivt rodfæstet i henholdsvis hard og soft system methodology , hvori problemet og løsningens karakter er enten vel- eller ringe defineret og processen enten lineær og stabil eller uforudsigelig og iterativt foranderlig.

For det andet, har jeg med en Master i design førstehåndserfaring med den epistemiske usikkerhed, der omgærder designprocessens tilsyneladende fuzzyness; hvordan den processuelle fremdrift befordres, som bringer designeren fra intet til noget – fra det abstrakte til “the ultimate particular”.

I dette projekt vil jeg udforske og eksplicitere nogle af de mekanismer, som ligger til grund for designprocessers til tider kaotiske fremtoning; jeg vil gøre op med designprocessens fuzzyness.

Formål

Undersøgelsens mål er at fremme designprocesser ved at adressere konceptet intentionelle constraints i relation til co-evolution af problem og løsning i ringe definerede problemer. Herigennem søges et bidrag til grundforskningen i designmetodologifeltet. Dette gøres gennem et eksplorativt, kvalitativt casestudie af produktdesignprocesser.

Formålet med projektet er at:

1) Opnå en udvidet forståelse af designprocessen og initiere brobygning mellem de rivaliserende hårde og bløde designmetodologiske paradigmer.

2) Konsolidere og autorisere designprofessionens vidensfundament samt at styrke designeres grundlag for at argumentere for deres idéer, valg og handlinger.

Projektets hovedforskningsspørgsmål er ”Hvordan kan viden om designprocesser fremmes ved at udforske intentionelt pålagte constraints i ringe definerede problemer?”. Dette spørgsmål belyses gennem en række underspørgsmål.

Kontakt