Hvordan gør vi os selv overflødige?

Børne- og ungeinddragelse på
specialskolen Marielund

Fakta

Projekttype
Udviklingsprojekt - Lab for Socialt Design
Projektperiode
Januar 2017 - december 2017
Projektledelse
Laila Grøn Truelsen
Samarbejdspartnere
Marielundskolen og VELUX FONDEN
Deltagere fra Designskolen Kolding
Laila Grøn Truelsen, Jacqueline De Abrew, Maja Lindstrøm Hansen

Livsduelighed gennem inddragelse

Der er på Marielund stort fokus på interaktionen mellem børn, familie og skolen, samt inddragelse af børnene på områder hvor det giver mening. Derfor efterspørges tiltag, der kan give eleverne evnerne til at reflektere over deres liv og hverdag, og sætte ord på deres tanker og følelser. Det vil gøre det muligt i højere grad, at inddrage dem i hverdagen på skolen.

Designerne fra Designskolen Kolding vil gennem observationer på Marielund og en række workshops for elever, forældre og medarbejdere, udvikle en model for, hvordan eleverne bliver bedre til at sætte ord på tanker og følelser og dermed i større grad kan inddrages i skolens hverdag og opleve at blive hørt. Til brug i modellen udvikles praktiske værktøjer, der kan facilitere inddragelsen af børnene. Værktøjerne skal passe ind i skolens hverdag og fungere for både elever og voksne.

Projektets titel stammer fra skolens succeskriterie: ”Når et barn ikke længere har brug for specialundervisning på grund af et godt og trygt skoleforløb, er skolen blevet overflødig i barnets liv. Succeskriteriet er at gøre børnene livsduelige igennem den rette læring”. Projektet ønsker gennem inddragelse, at lære børnene færdigheder og give dem selvtillid, der kan hjælpe dem til at opnå den livsduelighed, der er målet for skolens indsats.

Projektets formål er at udvikle praktiske værktøjer og tilgange, der kan designe relationer mellem børn, pårørende og skolens medarbejdere. Værktøj og tilgange skal facilitere inddragelse af børn i skolens kultur og hverdag og give dem kompetencer til at tage styring i egen tilværelse.

Kontakt