Plant a Seed - Dystopia

Fakta

Projekttype
Tværfagligt uddannelsesprojekt, DesignCamp2017, Kandidat 1.semester, danske og internationale studerende. Lab for Bæredygtighed og Design
Projektperiode
Februar 17 – maj 17
Projektledelse
Liv Eskholm og Lykke Kjær
Samarbejdspartnere
Børnehaven Løvetand, 4 børn i 4-5 års alderen og en pædagog.
Deltagere fra Designskolen Kolding
Lise Connard, kandidat, industrielt design, Shamir Khan, kandidat, kommunikationsdesign, Liv Eskholm, Laboratoriet for Bæredygtighed og Design
Vidensgrundlag
Designfagligt udviklingsarbejde

Beskrivelse

Projektets problemstilling
Kolding Kommunes Miljø- og Bæredygtighedsafdeling har et ønske om, at give pædagogerne redskaber, så børn gennem leg kan reflektere over, hvordan vi passer bedre på vores klode.

Projektets mål/formål
Målet er at udvikle metoder der motiverer børnene til refleksion, leg og fysisk bevægelse, med temaet genbrug som omdrejningspunkt.

Projektets metoder og resultater
Designstuderende udvikler og tester i samarbejde med Børnehaven Løvetand, et brætspil for 3-5 årige, der gennem leg vækker børns interesse for affaldssortering. I spillet sorterer børnene affald i forskellige fragmenteringer og jorden kvitterer med at smile til alle, som en anerkendelse af deres flittige indsats. For at teste spillets grad af fysisk bevægelse, lavede vi en prototype på 3x3 meter, og prøvede spillet med pædagoger og børn i Børnehaven Løvetand. Spillet skaber stor nysgerrighed og ærlighed fra børnene, og mange gode forslag til, hvordan og hvorfor vi sorterer ting.

Kontakt