Wayfinding

Fakta

Projekttitel
Wayfinding
Samarbejdspartner
Sygehus Lillebælt
Periode
2013-2014
Emner
Servicedesign, velfærdsdesign, brugerinddragelse
Projektledelse
Designskolen Kolding

Wayfinding

Middelfart Sygehus er blandt de mindste i landet – alligevel kan det være svært for patienter og pårørende at finde rundt. Designskolen Kolding har undersøgt problemet og udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan det bliver lettere at finde vej på sygehuset.

På et sygehus er det vigtigt, at man let - og ofte hurtigt - kan finde vej. Det er ubelejligt for både patienter og pårørende, hvis de skal bruge unødig tid på at lede efter afdelinger. Når de kommer til sygehuset, er de ofte i en presset situation; de kan eksempelvis have smerter eller være nervøs for en undersøgelse.

For personalet og de indlagte patienter kan det også have konsekvenser: de borgere, der må bede om hjælp til at finde vej, kan nemlig komme til at afbryde personalet i behandlingen af andre patienter. Forstyrrelser og afbrydelser kan føre til fejl. Det ved vi bl.a. fra projektet Medicinhåndtering - barrierer mod fejl, som Designskolen gennemførte i samarbejde med børneafdelingen på Kolding Sygehus.  

Resultater

I et tæt samarbejde med ansatte og brugere, bl.a. i workshops, og via observationer på og omkring sygehuset har designteamet fra Laboratoriet for Social Inklusion udviklet en række løsninger til hvordan, det bliver lettere at finde vej på Middelfart Sygehus.

Løsningerne er alle beskrevet i rapporten "Wayfinding, Middelfart Sygehus", som Laboratoriet har udgivet som afslutning på projektet.

Teamet valgte primært at arbejde med lys, farver og piktogrammer - ikke mindst fordi det er billigt og effektivt, men også fordi, de er hurtige at ændre. Det er et af de vilkår, danske sygehuse arbejder med i dag: Der sker løbende forandringer i behandlingerne, og det kræver, at sygehusbygningerne også hurtigt kan ændres og indrettes efter nye krav.

Løsningerne

Løsningern er alle beskrevet i rapporten. Et udpluk af løsningerne er:

  • Sørg for konsekvens og ensretning i navngivningen, så afdelingsnavne og andre navne er de samme i indkaldelsesbreve, på hjemmesiden og ude på sygehuset
  • Brug almindelig danske betegnelser og ikke ”lægelatin”
  • Brug afdelingsfarver og piktogrammer i indkaldelsesbreve og på hjemmesiden, så det er tydeligt både i skrift, farve og billede, hvilken afdeling, borgeren er indkaldt til
  • Lav et kort over hospitalet, hvor vejen til afdelingen er indtegnet, som kan sendes med indkaldelsesbrevet og som også kan findes på hjemmesiden
  • Mange afdelinger hedder noget med ”ryg”. Lav en strategi for, hvordan de forskellige afdelinger får navne, der adskiller sig mere fra hinanden, og som er lettere at forstå for borgerne

Resultaterne er for alle
Resultaterne fra Wayfinding-projektet er med offentliggørelsen af rapporten stillet til rådighed for alle interesserede. Emnet er relevant de fleste hospitaler, ikke mindst på de nye supersygehuse. Universitetssygehuset i Aarhus bliver alene på størrelse med Ribe By.

Kontakt